top of page

Acerca de

Kontrola i pomoc na etapie realizacji projektu:
1. Pomoc w doborze zespołów i specjalistów do realizacji projektu projektowego.
2. Wyjazd na selekcję i ostateczną akceptację farby, tapety, płytek, podłóg, tkanin, tapicerki.
3. Wizyty w salonach kuchennych, konsultacje w zakresie doboru mebli, rozwiązywanie różnych problemów z producentami mebli.
4. Dobór opraw.
5. Dobór urządzeń sanitarnych.
6. Nadzór nad wykonaniem prac nad częścią wizualną, konsultacje w kwestiach projektowych.

Cena £  usługa uzależniona jest od ilości spraw do rozwiązania i jest uzgadniana z klientem.

bottom of page