top of page

Acerca de

D13.jpg
D12.jpg
D1.jpg

Skład projektu projektowego:
Plan pomiarowy pomieszczenia.
Decyzje planistyczne (2-3) opcje. 
Plan rozmieszczenia mebli i wyposażenia (wersja zatwierdzona).
Wizualizacja lokalu (4-5 kątów każdego pomieszczenia).
Plan demontażu / plan montażu ścian, ścianek działowych, konstrukcji.
Wyjaśnienie lokalu - plan lokalu z wymiarami.
Plan sufitu z wymiarami.
Plan podłóg i wykładzin podłogowych. Specyfikacja wykładzin podłogowych wskazująca rodzaj i powierzchnię wykładziny podłogowej.
Plan rozmieszczenia oświetlenia. Scenariusz włączony/wyłączony.
Specyfikacja opraw ze wskazaniem modelu.
Zaplanuj rozmieszczenie gniazdek elektrycznych (gniazd, przełączników, gniazdek elektrycznych itp.) Specyfikacja gniazd i przełączników. 
Specyfikacje mebli, wyposażenia. 
Gzymsy z materiałami wykończeniowymi, układ płytek.
Rysunki szkicowe  na zamówionych pozycjach.

bottom of page